Uitspraak Racing Point-protest: Dit concludeert de FIA

Uitspraak Racing Point-protest: Dit concludeert de FIA

7 augustus 2020 – De FIA maakte vrijdagochtend bekend dat Renault in het gelijkgesteld is in het protest tegen de brake ducts van Racing Point. De stewards oordeelden dat de achterste brake ducts niet op een juiste manier ontworpen zijn, waardoor Racing Point een boete van 400.000 euro en vijftien WK-punten aftrek kreeg. Hoe zijn de stewards tot dat besluit gekomen? Dit zijn de belangrijkste punten uit het besluit.Na zorgvuldige afweging van de diverse ingestuurde stukken van de betrokken partijen en na geluisterd te hebben na getuigenverklaringen van experts tijdens de hoorzitting, zijn de stewards tot de volgende conclusies gekomen:

1. Elk protest is ontvankelijk, zoals juist bepaald door de respectievelijke Steward Panels bij elk evenement, aangezien elk protest binnen dertig minuten na de publicatie van de voorlopige uitslag ingediend werd en voldeed aan de eisen die vermeld staan in artikel 13 van de FIA International Sporting Code.

2. De datum waarop de sportieve reglementen (SR) voor 2020 in werking traden was 1 januari 2020. Dat kan echter voor een deel acties betreffen die voor die datum uitgevoerd moeten zijn om de naleving van de SR te waarborgen.

3. Racing Point had zowel gedurende 2019, toen alle betrokkenen zich ervan bewust waren dat de status van brake ducts (BD) in 2020 zou veranderen van non-listed parts naar listed parts (LP). In maart 2020 bracht de FIA een bezoek aan de fabriek om expliciet op te helderen wat de intenties van de FIA waren aangaande de BD's en om het grijze gebied van de reglementen waarover nu gediscussieerd wordt op te helderen. Zij kozen ervoor dat niet te volgen, ondanks dat deze ophelderingsprocedure door geschreven documenten uit te wisselen welbekend is en regelmatig gebruikt wordt door F1-deelnemers.

4. De onderdelenuitwisseling tussen Mercedes en Racing Point op 6 januari 2020 betreft geen schending van de reglementen die een straf waard zou zijn, aangezien de onderdelen in kwestie niet werden gebruikt en was geen overschrijding van de informatie die voorheen legitiem onder de reglementen van 2019 werd doorgespeeld van Mercedes naar Racing Point. De recente statusverandering van de BD's als LP's is een volgend argument waarom een veroordeling of straf op dit punt niet gepast is.

5. De BD's van de RP20 voldoen volledig aan alle relevante technische reglementen zoals omschreven in de 2020 FIA Formula 1 Technical Regulations. Dit punt wordt door de betrokken partijen niet betwist.

6. De status van BD's in appendix 6 van het SR veranderde van non-LP's in 2019 naar LP's in 2020.

7. Als LP vereist het SR dat ze "zijn ontworpen" door de constructeur, in dit geval Racing Point. Er staat in het SR geen aanvullende informatie over welke tests een constructeur positief moet doorstaan om aan te tonen dat een onderdeel "is ontworpen" door die constructeur. In dit punt zit hem de crux van dit protest.

8. Racing Point brengt in haar argumentatie naar voren dat het ontwerpproces volledig wordt vastgelegd door te beginnen met input "data", in welke vorm dan ook beschikbaar, om vervolgens een intellectueel proces te doorlopen dat uitmondt in een hoeveelheid tekeningen waarmee een onderdeel gefabriceerd kan worden. Na het aanhoren van een grote hoeveelheid aan input over het betreffende onderwerp, hebben de stewards geconcludeerd dat het ontwerpproces een bredere basis heeft dan de hypothese van Racing Point en dat de bron(nen) van de inputdata en het ontwerpwerk inherent aan die data moeten worden genoteerd en vastgelegd in een "wie heeft het ontworpen?"-analyse.

9. In het geval van de front BD's van de RP20 ligt het ontstaan als Racing Point-onderdelen in een eerdere evolutie die in 2019 gebruikt werd op de RP20, toen de BD's van Mercedes als non-LP's rechtmatig gebruikt konden worden. Zoals al opgemerkt in eerdere analyse laat de dubbelzinnigheid van de reglementen enige ruimte voor argumentatie op dit punt. De stewards concluderen dat het ontwerpwerk verricht op de 2019 RP19 in combinatie met het noodzakelijke upgradewerk aan de front BD's tijdens het ontwerpen en ontwikkelen van de RP20 de kwantitatieve drempel voor het ontwerpwerk dat nodig is om te voldoen aan de eisen van het SR voor LP's in 2020 overschrijden.

10. Echter, aangezien de RP20 rear BD's niet zijn gebruikt op de RP19 in 2019 en aangezien de stewards van mening zijn dat de ontwerpinspanning van Racing Point in het aanpassen van de rear BD's die oorspronkelijk ontworpen waren door Mercedes voor de W10 verbleekt ten opzichte van de significantie van het oorspronkelijke werk van Mercedes, concluderen de stewards dat de belangrijkste ontwerper van de rear BD's op de RP20 Mercedes was, niet Racing Point.

11. De methode waarmee de RBD's van de RP20 gecreëerd zijn heeft Racing Point mogelijk een sportief voordeel opgeleverd doordat het de ruimte gaf om het ontwerpbudget toe te wijzen aan andere zaken, in plaats van het uitvoeren van de gedetailleerde ontwerpinspanningen voor de RBD's die nodig waren geweest om de gelijkwaardige inspanning van Mercedes voor het oorspronkelijke ontwerp van de W10 na te bootsen.

12. Racing Point ontwierp de RBD's die gebruikt werden op de RP20, zoals vereist door appendix 6 van de SR, en daarom zijn de respectievelijke protesten gegrond.

13. De stewards erkennen dat het niet realistisch is om te verwachten dat Racing Point de BD's op zo'n manier opnieuw gaat ontwerpen dat in feite vereist is dat ze opgedane kennis gaan "vergeten", omdat de RBD's voldoen aan de technische reglementen van 2020. De opgelegde straf heeft daarom de intentie om het mogelijke voordeel te bestraffen dat Racing Point mogelijk heeft verkregen in het ontwerpproces van de BD's, wat resulteerde in het gebruik van LP's die het niet ontworpen heeft.

14. De stewards benadrukken dat deze overtreding in strijd is met de sportieve reglementen en niet in strijd is met de technische reglementen. Daarom is het niet nodig om diskwalificatie te overwegen als standaard sanctie voor deze overtreding, zoals normaal het geval zou zijn bij het overtreden van een artikel uit het technisch reglement. Zij merken ook op dat er een aantal verzachtende omstandigheden zijn die overwogen moeten worden:

a. De verandering in classificatie van BD's van non-LP's in 2019 naar LP's in 2020;
b. De afwezigheid van specifieke richtlijnen of verduidelijkingen van de FIA met betrekking tot hoe de transitie naar LP's begeleid zou kunnen worden binnen de geest en de intentie van de reglementen;
c. Het gebrek aan gedetailleerde focus op BD's door medewerkers van de FIA die de RP20 in maart 2020 geïnspecteerd hebben, toen zij zich weliswaar focusten op de hele auto;
d. Racing Point had mogelijk net zo veel competitief voordeel gehad met het fotograferen van de RBD's van de Mercedes W10 en ze aan de hand daarvan te ontwikkelen, zij het met extra ontwerpbronnen die verbruikt zijn in het proces;
e. In ieder aspect van deze zaak is Racing Point open en transparant geweest over hun handelen, waarvan zij overtuigd waren dat dit in overeenstemming met de reglementen was, en de stewards zien geen opzet in de overtredingen die plaatsvonden.

15. De uitgedeelde straf voor de Grand Prix van Stiermarken is gegeven met de intentie om het potentiële voordeel te bestraffen dat Racing Point mogelijk heeft verkregen met het ontwerpproces van de BD's. Hoewel paragraaf 1 van appendix 6 volgens de bewoordingen specificeert dat een team geen LP's mag gebruiken die het niet ontworpen heeft, wat op zo'n manier geïnterpreteerd kan worden dat het niet toegestaan is om dergelijke onderdelen te gebruiken tijdens een competitie, zien de stewards dat de focus van de overtreding in het ontwerpproces ligt, dat enige tijd voor de Grand Prix van Stiermarken voltooid werd. Deze overtreding van de regels blijft echter bestaan door het gebruik van de relevante BD's tijdens toekomstige evenementen. Voor de eerste protesten bij de Stiermarkse Grand Prix is het daarom passend om een straf op te leggen die het hele proces van het (niet) ontwerpen van de BD's en het beschikbaar maken voor gebruik gedurende het seizoen 2020 afdekt. Het gebruik van de BD's in volgende wedstrijden blijft een overtreding van de sportieve reglementen, maar het geven van een reprimande lijkt voldoende. De echte overtreding, namelijk de onjuiste ontwikkeling van de BD's, wordt voldoende afgedekt met de straf die gegeven is voor de Stiermarkse Grand Prix.

16. De stewards nemen artikel 12.3.5.a van de Internationale Sportieve Code in acht omdat het van toepassing is op het niet afzonderlijk punten aftrekken bij coureurs en de teams, behalve in uitzonderlijke omstandigheden. Zij geloven dat dit zo'n uitzonderlijk geval is, omdat de overtreding te maken heeft met een zeer unieke situatie rond het ontwerpproces van de auto. Overeenkomstig daarmee gebruiken ze hun ruime discretionaire bevoegdheden onder de artikelen 11.9 en 12.3.5 om alleen punten af te trekken voor het constructeurskampioenschap.

gerelateerd

Reacties

Meer nieuws

  1. donderdag 24 september 2020

  2. woensdag 23 september 2020

  3. dinsdag 22 september 2020

  4. maandag 21 september 2020